Try our new beta site for improved user experience!

Upgrade to Premium membership to see the full video and the comments. Already a member? Sign in

Kabai-sokkari [video]

Opi ohjaustekniikka nimeltä kabai-sokkari! Kabai-sokkarissa ohjaaja liikkuu esteen takana, koiran lähestyessä estettä suoraan. Kabai-sokkari on tehokas ohjaus kääntämään koira pois hypyn takana näkyvältä ansaesteeltä.

  • Katso, miten seitsemän eri ohjauselementtiä toimivat tekniikan suorituksen aikana.
  • Seuraa vaihe vaiheelta, miten tekniikka opetetaan koiralle.
  • Tutustu tekniikan suorituksessa yleisimmin esiintyviin virheisiin, ja opi, miten vältyt niiltä.

Kabai-sokkari sopii ennen kaikkea ohjaajille, joiden on vaikea esim. polvivamman takia tehdä käännöksiä. Koiralta vaaditaan vahvaa estelukituksen pitämistä, jotta ohjaaja voi liikkua koko ajan tehokkaasti eteenpäin.