Try our new beta site for improved user experience!

Valssi - haasteellinen klassikko

Yksi ensimmäisistä koskaan kehitetyistä tekniikoista ja edelleen yksi kaikkein haastavimmista tehdä oikein, on valssi.

Kun puhumme tekniikan toteuttamisesta "oikein", tarkoitamme aina sitä mikä on oikein koiran näkökulmasta. Pystyäkseen jatkamaan hypyltä sujuvasti haluttuun suuntaan, on koiran saatava tarvittava tieto kääntymisestä hyvissä ajoin ennen ponnistusta.

Valssissa, kuten kaikissa muissakin ohjaustekniikoissa, tulisi kaikkien seitsemän ohjauselementin tukea samaa asiaa. Millään ohjauksen osatekijöistä ei ole yksinään kovinkaan suurta vaikutusta: tärkeintä on se viesti jonka kaikkien ohjauselementtien yhdistelmä antaa koiralle.

Myöhään tai huonosti tehdyt valssit aiheuttavat helposti rimanpudotuksia, pitkiä käännöksiä hyppyjen jälkeen, sekä kaatumisia ja liukastumisia, erityisesti huonoilla alustoilla. Tämän vuoksi on tärkeää oppia tekemään valssi oikein, varsinkin jos se on työkalu jonka kaivat usein esiin työkalupakistasi.

Vie valssisi seuraavalle tasolle!